How to create users

Users who log in with WAYF, Kalmar2 or UniLogin are automatically created and associated with the institution's license if they are related to the institution in one of the respective login/authentication solutions.

If you want to create users in advance, it can be done either individually or several at once from the "Add user" tab under the License Admin. Users will be listed in the User Addition list to the right and is marked in:
Green font if all the details are correctly filled in.
Yellow font means there is information which has not been filled out correctly, thus that specific information will not be saved to the user when he/she is created.
Red font means the user will not be created as 
required information is missing, the user already exists in the system or it is not correctly filled. 

If you want to create multiple users at once, you can click "Import" in the lower right corner and then download an Excel template, which you can fill out offline. This Excel template can then be uploaded again, where after all added users also appear in the User Addition list on the right.

Note:
The Excel file must be kept in the .xlsx format.
You cannot add more than 700 users at once.

Once all the users are added to the User Addition list, they can be created by clicking "Create users".

Dansk:


Brugere, der logger ind med WAYF, Kalmar2 eller UNIlogin bliver automatisk oprettet og associeret med institutionens licens, såfremt de har tilknytning til institutionen i en af de respektive login-/autentificeringsløsninger. 

Ønsker man at oprette brugere på forhånd, kan det lade sig gøre enten enkeltvis eller flere ad gangen via "Tilføj bruger"-fanebladet under LicensAdminBrugere, der tilføjes bliver listet i Tilføjelseslisten til højre og markeres med: 
Grøn skrift, hvis alle oplysninger er korrekt udfyldt.
Gul skrift, hvis der er oplysninger, der ikke er udfyldt korrekt, og som ikke vil blive gemt på brugeren i forbindelse med oprettelse heraf. 
Rød skrift, hvis de ikke bliver oprettet pga. manglende oplysninger, forkert udfyldte oplysninger, eller hvis brugerens ID allerede findes i systemet.

Ønskes flere brugere oprettet på én gang, kan man trykke "Importer" i nederste højre hjørne og dernæst downloade en Excel-skabelon, som man kan udfylde offline. Excel-skabelonen kan efterfølgende uploades igen, hvorved alle tilføjede brugere ligeledes fremtræder i Tilføjelseslisten til højre. 


Bemærk:
Excel-filen skal bibeholdes i formatet .xlsx.
Du må maksimum tilføje 700 brugere ad gangen.

Når alle de ønskede brugere er tilføjet til Tilføjelseslisten, oprettes de ved at trykke på "Opret brugere".

Feedback and Knowledge Base